October 2017

3 นิทรรศการ น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 (ชมฟรี)

3 นิทรรศการ น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 (ชมฟรี)   .. คิดถึงพ่อ .. เชื่อว่า.. ทุกคนมีความรู้สึกนี้เช่นเดียวกัน เมื่อได้เข้ามาชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9   1. นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จำนวน 200 ภาพ ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ มีทั้งที่เคยเผยแพร่ และไม่เคยเผยแพร่ มาก่อน โดยแบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่ ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงภาพถ่ายยุคขาว-ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…