[CHAILAI]-SCOOP

เปิดประสบการณ์ เส้นทางสู่ “พนมเปญ” AIRASIA SORPORCHOR : PHNOM PENH

  AIRASIA SORPORCHOR : PHNOM PENH เปิดประสบการณ์.. เส้นทางสู่ “พนมเปญ” ครั้งหนึ่งผมมีโอกาสได้เดินทางไปเปิดประสบการณ์ 1 ใน 12 เส้นทาง กับโครงการ AIRASIA SORPORCHOR ซึ่งจัดโดยสารการบินแอร์เอเชีย ขอนำเรื่องราวต่างๆ มาถ่ายทอดให้ได้ชมกันนะครับ..                 ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่า กับสายการบินแอร์เอเชีย ก็เดินทางมาถึง “พนมเปญ” เมืองหลวงสำคัญของประเทศเพื่อนบ้าน  “กัมพูชา” จากสนามบินเข้าเมืองนั้น “บรรยากาศเมืองพนมเปญจากบนเครื่องบินแอร์เอเชีย” ดูเหมือนว่าการโดยสารแท็กซี่จะเป็นอะไรที่สะดวกที่สุด โชเฟอร์ขับรถพาฝ่าจราจรที่คับคั่งในตอนเย็น…


Laos 1st Time : ลาวครั้งแรก

  Laos 1st Time : ลาวครั้งแรก  การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ “ลาว” นับเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของประเทศไทย ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่การค้า และการลงทุนเท่านั้น การท่องเที่ยวก็มีส่วนสำคัญ  เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งรายได้สำคัญแล้ว  ยังส่งผลด้านการพัฒนาภาคบริการของประเทศลาวด้วย ดังนั้น  ผมขออาสาพาทุกท่านไปเปิดโลกอาเซียนท่องเที่ยวประเทศลาว ประเทศที่มีความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดจนมิตรไมตรีจิตที่ดีจากพี่น้องชาวลาว ที่รับรองได้ว่าหากใครได้ไปสัมผัสจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน ถือว่าเป็นทริปต่างประเทศทริปแรกของผมเลย หน้าพาสปอร์ตขาวสะอาด ออกไปใช้ครั้งแรกเลย ..ไปเที่ยว “ลาว” กันครับ  …