Yokote Kamakura Snow Festival

#AKITA : Yokote Kamakura Snow Festival เทศกาลโยโคเตะ กับ กระท่อมหิมะ

Yokote Kamakura Snow Festival เทศกาลหิมะโยโคเตะ เทศกาลหน้าหนาวแห่งเมือง Yokote ในจังหวัด Akita โดยจะจัดขึ้นใน วันที่ 15 และ 16 กุมภาพันธ์ของทุกปี