TAKAYAMA

Takayama Japan

ทาคายาม่า : TAKAYAMA เที่ยวเมืองเก่าบรรยากาศย้อนอดีต

Takayama ทาคายาม่า เมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีใน จังหวัดกิฟุ(Gifu) เป็นเมืองเก่าที่มีบ้านเรือนแบบโบราณ มีแม่น้ำไหลผ่าน และแวดล้อมด้วยธรรมชาติสวยงาม เหมาะที่จะมาเที่ยวพักผ่อนแบบชิลๆ

Hida Beef Takayama

เนื้อฮิดะ : 4 ร้าน Hida Beef ใน Takayama นุ่ม ละลายในปาก!

เมื่อพูดถึง.. ทาคายาม่า (Takayama) ก็จะต้องนึกถึง เนื้อฮิดะ เมนูเด็ดของที่นี่ ซึ่งเป็นเนื้อที่มี ความนุ่ม หอม อร่อย แทบละลายในปาก ..ใครมาเที่ยวเมืองนี้ ก็ต้องมาลองครับ!