PATTANI

ชุมชนท่องเที่ยวบาราโหม ปัตตานี

ชุมชนท่องเที่ยวบาราโหม ปัตตานี : เที่ยวชุมชนชิมเมนูท้องถิ่นนาสิอีแดกำปง

ท่องเที่ยววิถีชุมชนใน จังหวัดปัตตานี ที่ ชุมชนท่องเที่ยวบาราโหม ชุมชนประวัติศาสตร์น่าสนใจ พร้อมลองชิม นาสิอิแดกำปง เมนูท้องถิ่นที่ ต้องห้ามพลาด!

ชุมชนท่องเที่ยวบางปู ปัตตานี

ชุมชนท่องเที่ยวบางปู ปัตตานี : ล่องเรือชมอุโมงค์โกงกาง

สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนริมอ่าวปัตตานี ณ ชุมชนท่องเที่ยวบางปู ปัตตานี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีระบบนิเวศน์ พื้นที่ ป่าโกงกาง / ป่าชายเลน ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศไทย

สะพานไม้บานา ปัตตานี

สะพานไม้บานา ชุมชนท่องเที่ยวริมอ่าวปัตตานี

ทริปนี้.. เราขอพามาเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ กันที่ ชุมชนท่องเที่ยว สะพานไม้บานา จังหวัด ปัตตานี ซึ่งความน่าสนใจของการท่องเที่ยวชุมชนแบบนี้ คือ การได้เปิดโลก และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับเรามากเลย..