YALA

ชุมชนท่องเที่ยว จุฬาภรณ์พัฒนา 9 ยะลา

ชุมชนท่องเที่ยว จุฬาภรณ์พัฒนา 9 ยะลา : วิถีชุมชนกับธรรมชาติ

สัมผัสวิถีชุมชนอันเงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติ และผืนป่า ณ ชุมชนท่องเที่ยว จุฬาภรณ์พัฒนา 9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา หมู่บ้านที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติและป่าเขา เป็นเสมือนประตูสู่ ป่าฮาลาบาลา ผืนป่าชายแดนใต้อันอุดมสมบูรณ์!

ฆูนุงซีลีปัต ยะลา

ฆูนุงซีลีปัต เบตง ยะลา : ชมทะเลหมอกแดนใต้แบบ 360 องศา

จุดชมวิวทะเลหมอก ที่สวยงามและขึ้นชื่อ ณ ฆูนุงซีลีปัต ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ยอดเขาความสูง 607 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา ที่สามารถมาชมได้ ตลอดทั้งปี!

#ยะลา : Into the Wild วันหนึ่ง..ฉันเดินเข้าป่า “ฮาลาบาลา”

“ฮาลาบาลา” ..ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย #คิดถึงธรรมชาติ พามาสัมผัสความสดชื่นเขียวขจีของ ผืนป่าฮาลาบาลา ผืนป่าชายแดนใต้ ที่คนชอบเดินป่า.. ชอบธรรมชาติ ต้องมาเยือนกันสักครั้งครับ!