Laos 1st Time : ลาวครั้งแรก

SHARE!

 

Laos 1st Time : ลาวครั้งแรก 

การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ “ลาว” นับเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของประเทศไทย ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่การค้า และการลงทุนเท่านั้น การท่องเที่ยวก็มีส่วนสำคัญ  เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งรายได้สำคัญแล้ว  ยังส่งผลด้านการพัฒนาภาคบริการของประเทศลาวด้วย ดังนั้น  ผมขออาสาพาทุกท่านไปเปิดโลกอาเซียนท่องเที่ยวประเทศลาว ประเทศที่มีความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดจนมิตรไมตรีจิตที่ดีจากพี่น้องชาวลาว ที่รับรองได้ว่าหากใครได้ไปสัมผัสจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน ถือว่าเป็นทริปต่างประเทศทริปแรกของผมเลย หน้าพาสปอร์ตขาวสะอาด ออกไปใช้ครั้งแรกเลย ..ไปเที่ยว “ลาว” กันครับ

"ประตูชัย"
“ประตูชัย”

                “ประตูชัย” “ลาว”  มักจะเป็นคำตอบแรกๆ ของการเริ่มต้นเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของใครหลายคน ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน เนื่องจากปัจจัยที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวหลายอย่าง ทั้งความสะดวกในการเดินทาง  การสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจกันได้ และค่าครองชีพที่ไม่สูง เส้นทางการท่องเที่ยวของลาวที่นิยม จะแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลาวเหนือ (เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง) และ กลุ่มลาวใต้ (สะหวันเขต ปากเซ จำปาสัก) ในตอนนี้จะเสนอการเดินทางสู่ลาวเหนือ ผมเลือกที่จะข้ามที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีรถโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ (International Bus) ให้บริการ เมื่อข้ามไปถึงก็จะพบกับ “เวียงจันทน์”  เป็นเมืองหลวงของลาวอยู่ติดริมโขง และชายแดนประเทศไทย  “เวียงจันทน์” จึงเป็นเหมือนศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของลาว ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง สถานที่ที่ผมมักใช้เป็นจุดสังเกตในการคลำหาทิศทางในแผนที่ คือ ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ สามารถเดินขึ้นไปชมทิวทัศน์ของเมืองนครหลวงเวียงจันทน์บนอนุสาวรีย์ได้ ผมโบกรถสกายแล็ปออกนอกเมืองมาไม่ไกล เพื่อมาที่พระธาตุหลวงพระธาตุสวยงามองค์ใหญ่ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ส่วนองค์พระธาตุหลวงเหลืองอร่ามสวยงามเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีก เช่น วัดสีเมือง วัดสีสะเกด

 

ริม "น้ำซอง"
ริม “น้ำซอง”

                ริม “น้ำซอง”ระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวของลาวมีการพัฒนาขึ้นมาก ตามสถานีขนส่งจะเห็นตารางเวลาเส้นทางการเดินรถที่มีจุดหมายไปตามที่ต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งภายในลาวเอง และประเทศใกล้เคียง อย่างเวียดนาม และกัมพูชา เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างทั่วถึง ณ.สถานีขนส่งสายเหนือ ผมเลือกนั่งรถโดยสารชั้นประหยัด เปิดแอร์ธรรมชาติ จากเวียงจันทน์ตามเส้นทางมุ่งสู่ทางเหนือ เป็นเส้นทางลัดเลาะตามเชิงเขา ถึงสภาพถนนจะไม่ดีเท่าที่ควร แต่การได้ชมวิถีชีวิตของชาวลาว และชมบรรยากาศธรรมชาติสองข้างทาง ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการนั่งรถท่องเที่ยวในลาว ระยะทางกว่า 150 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชั่วโมง ผมเดินทางมาถึง  “วังเวียง”  เมืองที่เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยว และขึ้นชื่อเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศที่เรียงรายด้วยภูเขา ถ้ำต่างๆ อาทิ ถ้ำจัง ถ้ำลม และกิจกรรมที่ผมพลาดไม่ได้ คือ การได้ล่องห่วงยางชมธรรมชาติตามลำน้ำซอง ที่ถือเป็นไฮไลท์เด็ดของที่นี่

 

"ล่องห่วงยาง" กิจกรรมสุดมันส์ ที่ต้องลอง“ล่องห่วงยาง” กิจกรรมสุดมันส์ ที่ต้องลอง

 

ปั่นจักรยานชมเมือง "วังเวียง"ปั่นจักรยานชมเมือง “วังเวียง”

 

รถโดยสาร เวียงจันทน์-หลวงพระบาง

              ระยะห่างของการเดินทาง 6 ชั่วโมง ผ่านเส้นทางอันคดเคี้ยวตามเขาอันชวนวิงเวียน จากวังเวียง สู่เมือง “หลวงพระบาง” เมืองที่องค์การยูเนสโก้ ยกให้เป็นเมืองมรดกโลก ชื่อของหลวงพระบางจึงเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก  ผมเดินชมความสวยงามของเมืองที่สัมผัสได้ถึงความสวยงาม แต่แฝงไปด้วยความสงบเงียบ มีวัดวาอารามสวยงามมากมาย อย่างวัดเชียงทอง มีบ้านเรือนเก่าสไตล์โคโลเนียลแบบตะวันตก ตั้งเรียงรายริมแม่น้ำโขง อยู่ที่นี่ต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อใส่บาตรข้าวเหนียวกับพระเป็นร้อยรูป ต่อด้วยการไปนั่งจิบกาแฟ ทานไข่ลวก ที่ ร้านประชานิยม ผมได้พูดคุยกับชาวหลวงพระบางที่มาจิบกาแฟด้วยกัน สัมผัสได้ถึงความเป็นมิตร ความยิ้มแย้มแจ่มใส วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่งดงาม

 

 

ร้านกาแฟประชานิยม” ร้านกาแฟยอดนิยมของเมืองหลวงพระบางร้านกาแฟประชานิยม” ร้านกาแฟยอดนิยมของเมืองหลวงพระบาง

“แม่น้ำโขง” แม่น้ำสายสำคัญของประเทศลาว“แม่น้ำโขง” แม่น้ำสายสำคัญของประเทศลาว

 

สุดท้าย… จะเห็นว่า 3 เมืองท่องเที่ยวของลาวเหนือ มีความน่าสนใจ และน่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก การท่องเที่ยวในลาวจึงเป็นการเปิดประสบการณ์ กับโลกทัศน์ใหม่ เป็นการเที่ยวลาวครั้งแรกที่ช่วยจุดประกายอะไรหลายๆ อย่าง ในการออกเดินทางของผมในทริปต่อๆ ไป..

 

Laos 1st Time : ลาวครั้งแรก
BY CHAILAIBACKPACKER