Preview งานเกษตรแฟร์ 2565 ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) ปีนี้กลับมาจัดแล้วนะ!

SHARE!

#ใครไม่แฟร์เกษตรแฟร์ : กลับมาอีกครั้ง!! กับ งานเกษตรแฟร์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) วันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 

ภายใต้มาตรการเข้มข้น ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) “เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด”

 

ข้อควรทราบ ในการเที่ยวชม งานเกษตรแฟร์ 2565

 • ผู้มาชมงานเกษตรแฟร์ ต้องสวมหน้ากากอนามัย และต้อง แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือ แสดงผลการตรวจ ATK
 • กำหนดจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
 • กำหนดจุดตั้งร้านค้าเพียงฝั่งเดียว ตามแนวถนนภายในมหาวิทยาลัย
 • มีการเว้นระยะห่างของร้านค้า และลดจำนวนร้านค้าลงจากเดิม
 • ผู้ประกอบการทุกราย ที่มาออกร้านค้าภายในงาน จะต้องมีการตรวจ ATK ทุกวัน
 • กำหนดเส้นทาง เดินชมงานแบบทางเดียว (One Way)
 • มีบริการจุดล้างมือ ทำความสะอาดด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ภายในงานเป็นระยะ
 • จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ต่อพื้นที่ อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน
 • ควรเตรียม ถุงผ้า มาด้วยเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน
 • โปรดช่วยกัน คัดแยกขยะ
 • ควรดูแลทรัพย์สิน ของมีค่า ของตัวเองให้ดีด้วยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.ku.ac.th

การเดินทาง ไปเที่ยว “งานเกษตรแฟร์

 • วิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุด คือ รถไฟฟ้า BTS โดยมาลงที่ สถานี BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วเดินเข้างานได้เลย สะดวกมาก!!

 

ตราสัญลักษณ์ งานเกษตรแฟร์

แนวความคิด : เนื่องจากเมืองไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาช้านาน มีความอุดมสมบูรณ์ด้านการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ แนวความคิดในการออกแบบ จึงต้องการสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ดังกล่าว โดยการนำสำนวนสุภาษิตไทย ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยนำลักษณะ ของวงกลม และเส้นโค้งมาจัดองค์ประกอบ ให้เกิดรูปทรงที่สื่อความหมายถึงสุภาษิตดังกล่าว ประกอบกับการเลือกใช้สีที่สื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่

 • สีฟ้า คือ น้ำ
 • สีส้มและสีเขียวอ่อน คือ ปลา
 • สีเขียวเข้ม คือ นา
 • สีเหลือง คือ ข้าว พืชผล และเมล็ดพันธุ์

ในส่วนของตัวอักษร ชื่องาน “เกษตรแฟร์” ได้ทำการประดิษฐ์ตัวอักษรให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และให้ความรู้สึกเป็นมิตรกับผู้ที่ได้พบเห็น โดยการใช้ลักษณะเส้นสายที่สอดคล้อง และ กลมกลืนกับรูปทรงของตราสัญลักษณ์ได้เป็นอย่างดี

 

แผนผัง งานเกษตรแฟร์ 2565

ภายในงาน พบกับโซนร้านค้า และสินค้าที่หลากหลาย ได้แก่

 • โซน A ตลาดน้ำนนทรี
 • โซน B เศรษฐกิจฐานราก
 • โซน C เทคโนโลยีการเกษตร
 • โซน D ต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตร
 • โซน E Cafe’ in the garden (สินค้า DIY and IDEA และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน)
 • โซน F สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
 • โซน G สินค้าเกษตรอุปโภค บริโภค
 • โซน H KU Shopping Mall
 • โซน J KU Outlet สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐและแฟรนไชส์
 • โซน K สินค้าจากบริษัท / ห้างร้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.property.ku.ac.th

 

รับสมัคร ร้านค้านิสิต งานเกษตรแฟร์ 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

 

ตัวอย่าง ภาพบรรยากาศของ “งานเกษตรแฟร์” ในปีที่ผ่านๆ มา

 • โซนร้านค้านิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 • โซนร้านอาหารของชมรม และ สโมสรนิสิตคณะต่างๆ

 

 • โซนตลาดน้ำนนทรี

 

 • โซนต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตร

 

 • โซนอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

 

รวมมิตรของน่ากินใน งานเกษตรแฟร์

 

จำหน่ายของที่ระลึก งานเกษตรแฟร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานเกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) วันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 เตรียมพกตังค์กันไปให้พร้อม มีเรื่องต้องให้เสียตังค์แน่นอนครับ!! 55+

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.ku.ac.th

(*ภาพประกอบ จาก งานเกษตรแฟร์ 2560, 2561, 2562 และ 2563)

#Kaset #KasetFair #KasetFair2022
#เกษตรแฟร์ #เกษตรแฟร์65 #เกษตรแฟร์2565
#CHAILAIBACKPACKER