เที่ยววิถีชุมชน ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งพัฒนา จ.บุรีรัมย์

SHARE!

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านทุ่งพัฒนา

บ้านทุ่งพัฒนา อยู่ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โอมล้อม ไปด้วยผืนนา และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของอำเภอโนนสุวรรณ คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา มีวิถีชุมชนที่เรียบง่าย อีกทั้งชุมชนแห่งนี้ยังกลุ่มอาชีพสตรีที่ผลิตผ้าพื้นเมือง เสื่อกก และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองอีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงได้แก่ ผ้าโควา ซึ่งเป็นผ้าที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติที่มีส่วนผสมของ มูลโคนม และน้ำแร่ธรรมชาติ ทำให้ได้สัมผัสกลิ่นไอของอำเภอโนนสุวรรณที่เป็นถิ่นน้ำแร่และเป็นสถานที่เลี้ยงโคนมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์

ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมี วัดทุ่งจังหัน และ วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม เป็นวัดประจำหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวด้านจิตใจและร่วมประเพณีทางศาสนาของคนในชุมชน

บ้านทุ่งพัฒนา ได้ยกระดับขึ้นอีกขั้นด้วยการเปิดเป็นชุมชนท่องเที่ยว คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่หลงใหล ในวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น การสาธิตการย้อมผ้าสีธรรมชาติ, การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง, การชมสวนกล้วยคาเวนดิช, การท่องป่าชุมชน เป็นต้น

 

นอกจากนี้ บ้านยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ การแสดงต้อนรับ บริการแนวดแผนโบราณ และอาหารท้องถิ่น รสไทยแท้ ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

กิจกรรม ชุมชนท่องเที่ยวของชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านทุ่งพัฒนา

1. ฐานเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • การสาธิตการย้อมผ้าสีธรรมชาติ ผ้าโควา เป็นผ้าที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติที่มีส่วนผสมของ มูลโคนม และน้ำแร่ธรรมชาติ ทำให้ได้สัมผัสกลิ่นไอของอำเภอโนนสุวรรณที่เป็นถิ่นน้ำแร่และเป็นสถานที่เลี้ยงโคนมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์
 • การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
 • การทอผ้าไหม/ผ้าฝ้าย/ผ้าขาวม้า
 • การทอเสื่อกก
 • การนวดแผนโบราณ

 

 

2. ฐานเกษตรผสมผสาน

 • ชมสวนกล้วยคาเวนดิช กล้วยชนิดนี้เป็นกล้วยทีให้พลังงานสูง เป็นที่นิยมของนักกีฬาที่ต้องการให้ร่างกายฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
 • ชมแปลงสาธิตการทำเกษตรผสมผสาน

 

3. ป่าชุมชน มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ที่เต็มไปด้วย เห็ดป่า สมุนไพร ผักป่า และสัตว์ป่าหลายชนิด เปรียบเสมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตของคนในชุมชน ภายในป่าจะมี เครือเถาว์หลง มีความเชื่อว่าเมื่อได้เดินข้ามจะทำให้หลงป่า โดยได้มีคนในชุมชนได้เดินหลงป่ามาแล้ว ทั้งยังมี ต้นโยนีปีศาจ และบางฤดูกาลก็จะมี ต้นไม้ร้องไห้ อีกด้วย

 

4. กิจกรรมชมโบสก์วัดเหนือ ไหว้พระวัดใต้ วัดทุ่งจังหัน(วัดเหนือ) และ วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม (วัดใต้) เป็นวัดประจำหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวด้านจิตใจและร่วมประเพณีทางศาสนาของคนในชุมชน โดยนักท่องเที่ยวจะได้ทำกิจกรรมพับใบตองดอกไม้เพื่อทำไปไหว้พระทั้งสองวัด ด้วยตนเอง

จุดเด่นของวัดทุ่งจังหัน จะมีโบสถ์กลางน้ำ และวัดสว่างโพธิ์ทองวรารามจะมีสิม (โบสถ์) โบราณอายุ 80 ปี

 

 

5. การแสดงต้อนรับ

 • เซิ้งชาวนา เป็นชุดการแสดงที่สื่อถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน

 • รำอวยพร เป็นชุดการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

 • ดนตรีไทย เป็นชุดการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

 

ชวนชิมเมนูอาหารพื้นถิ่น ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งพัฒนา

เมนูแนะนำ อาหาร 5 อย่าง บ้านทุ่งพัฒนา

 1. แกงมะรุม
 2. ปลาย่าง
 3. อั่วกบ
 4. น้ำพริกผัก
 5. กล้วยบ้านทุ่ง (กล้วยโมเลน)

 

ตัวอย่างเมนูอาหารของ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งพัฒนา

 

นอนโฮมสเตย์เรียนรู้วิถีชุมชน

บ้านทุ่งพัฒนา มีที่พักแบบโฮมสเตย์พร้อมอาหารพื้นถิ่นรสไทยอีสานแท้ ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักก็จะได้สัมผัสวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของคนชาวไทยอีสาน เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน โดยมีบ้านที่เปิดให้เข้าพักแบบโฮมสเตย์

 

กฎระเบียบการเข้าพักโฮมสเตย์ บ้านทุ่งพัฒนา

1. ช่วยกันรักษาความสะอาด
2. ให้เกียรติ และ เก็บความลับซึ่งกันและกัน
3. ห้ามส่งเสียงดังในเวลากลางคืน (ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป)
4. ห้ามเล่นการพนัน
5. ห้ามนำสิ่งเสพติดเข้ามาในที่พัก
6. ควรเก็บของมีค่าไว้ที่ตนเอง
7. ห้ามเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้เมื่อไม่จำเป็น

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านทุ่งพัฒนา

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งพัฒนา มีกลุ่มอาชีพสตรีที่ผลิตผ้าพื้นเมือง เสื่อกก และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองอีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ชุมชนมีดังนี้

1. ผ้าโควา (ผ้าย้อมสีธรรมชาติ)
2. ผ้าพันคอ
3. พวงกุญแจจากผ้า
4. ชุดผ้าสำเร็จรูป
5. เสื่อกก
6. ไม้กวาดทางมะพร้าว
7. สมุนไพรพื้นบ้าน
8. กระเป๋าผ้า

 

ช่องทางการติดต่อชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งพัฒนา/ประสานงานการท่องเที่ยว

โทร : 085 762 9420 (นายจำลอง การสร้าง ผู้ใหญ่บ้าน)
Facebook : https://www.facebook.com/thungpattana