ชุมชนท่องเที่ยวบ้านอุบลสามัคคี “ปลูกด้วยฮัก คึดฮอดผู้กิน” จ.บุรีรัมย์

SHARE!

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านอุบลสามัคคี จังหวัดบุรีรัมย์

 

“ปลูกด้วยฮัก คึดฮอดผู้กิน”

Ubonsamakkee (2)

บ้านอุบลสามัคคี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงการศึกษาวิถีเกษตร ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

การทำเกษตรกรรมในพื้นที่บ้านอุบลสามัคคีจะมีอย่างหลากหลาย ทั้งการทำเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น การทำสวนยางพารา การทำไร่มันสำปะหลัง การเลี้ยงโคนม เป็นต้น และการทำเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การทำสวนผลไม้ (เงาะ ลำไย ทุเรียน กล้วย ฯลฯ) การปลูกพืชผักหมุนเวียน เป็นต้น

Ubonsamakkee (3)

อีกทั้งยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร เป็น สินค้า OTOP เช่น การทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ การทำกล้วยฉาบ การทำน้ำนมข้าวโพด ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งยังมีป่าชุมชนที่ยังอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหล่อเลี้ยงให้กับคนในชุมชน มีเห็ดป่า มีสมุนไพรและพืชผักนานาชนิด ให้คนในชุมชนได้นำมาบริโภคเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ทั้งยังมีธารน้ำใต้ดินเป็นน้ำแร่ธรรมชาติซึ่งใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการทำเกษตร และดินในพื้นที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นธารลาวาเก่าแก่จึงมีแร่ธาตุที่พืชต้องการ ในปริมาณสูง ผักและผลไม้ในพื้นที่จึงมีรสชาติที่แตกต่างจากที่อื่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Ubonsamakkee (26)

กิจกรรมท่องเที่ยว ในชุมชนจะมีค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งแต่ละกิจกรรมนักท่องเที่ยวสามารถเลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวตามที่ต้องการได้ กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กิจกรรมเยี่ยมชมฐานการสาธิตการทำเกษตรในรูปแบบต่างๆ การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน การเยี่ยมชมสวนผลไม้ (เงาะ ลำไย ทุเรียน กล้วย ฯลฯ) การเยี่ยมชมฟาร์มโคนม เส้นทางการเดินป่าชุมชน การชมหิงห้อยเรืองแสงนับล้านตัว แรลลี่ป่ายางพารา เป็นต้น อีกทั้งยังมีบริการอาหารพื้นถิ่นรสไทยอีสานแท้ และบริการที่พัก โฮมสเตย์ ให้กับนักท่องเที่ยว

Ubonsamakkee (31)

นอกจากนี้ ยังจะได้สัมผัสวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของคนชาวไทยอีสานด้วย หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน บ้านอุบลสามัคคียินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับ

 

กิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านอุบลสามัคคี

1. ศูนย์เรียนรู้บ้านอุบลสามัคคี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักปลอดภัย และฐานเรียนรู้ภายในหมู่บ้าน

ศูนย์เรียนรู้บ้านอุบลสามัคคี มีพื้นที่ 12 ไร่ ภายในมีกิจกรรมทางการเกษตร ให้ศึกษาเรียนรู้อย่างมากมาย เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจ ผู้ที่กำลังสับสนในชีวิต แสวงหาความสุขแบบพอเพียง หรือ ผู้ทำการเกษตรเป็นอาชีพ และกำลังมองหาแนวความคิดใหม่ๆ เพิ่มเติม ศูนย์เรียนบ้านอุบลสามัคคี ก็มีวิทยาการที่มีองค์ความรู้หลากหลายด้านมาให้ความรู้อย่างครบวงจร และ มีฐานสาธิตต่างๆ ให้ทุกท่านได้ศึกษ าและลงมือปฏิบัติจริง อาทิ วิธีการปลูกผักหวานป่า, วิธีการปลูกทุเรียน, เกษตรล้ำสมัยดินดิ้นได้, วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ทำอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้กล่าวข้างต้น แต่ศูนย์เรียนรู้บ้านอุบลสามัคคี อยากให้ท่านได้มาสัมผัสและเรียนรู้ด้วยตัวเอง

Ubonsamakkee (28) Ubonsamakkee (29) Ubonsamakkee (30)

 

2. ป่าชุมชน เรียนรู้ธรรมชาติกับกิจกรรมแรลลี่ป่าชุมชน

ป่าชุมชน ที่มีพื้นที่ 3,000 ไร่ ที่เต็มไปด้วย เห็ดป่า สมุนไพร ผักป่า และสัตว์ป่าหลายชนิด โดยเฉพาะ กระรอกขาว ที่หาดูได้ยาก
นอกจากนี้ ในป่าชุมชน ยังมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ “ต้นพญาจะบก” ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ถ้าท่านอยากโชคดีให้มาหาเราที่ บ้านอุบลสามัคคี แล้วเราจะพาไป โดยชุมชนของเราจะมีกิจกรรม แรลลี่ป่าชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน โดยชุมชนจะมีรถนำเที่ยวประจำหมู่บ้าน (มอร์เตอร์ไซต์พ่วงข้าง) ที่มีจำนวนกว่า 50 คัน พาท่านไปเยี่ยมชมในป่าแห่งนี้

Ubonsamakkee (21) Ubonsamakkee (24) Ubonsamakkee (25)

 

3. สวนผลไม้ บุฟเฟ่ต์ผลไม้ตามฤดูกาล

บ้านอุบลสามัคคี มีสวนผลไม้มากมายหลายชนิด เช่น ทุเรียน กล้วย เงาะ ลำไย มังคุด ส้มโอ มะม่วง ฯลฯ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมกันอย่างเต็มที่ ซึ่งสวนผลไม้ของบ้านอุบลสามัคคีนี้ จะที่มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร เพราะปลูกด้วยดินภูเขาไฟ และใช้น้ำแร่ธรรมชาติในการให้น้ำ ผลไม้ต่างๆ จึงมีความหวาน กรอบ อร่อย สด และปลอดภัย ทานแล้วสุขภาพจะแข็งแรง มีระบบขับถ่ายที่ดี และอายุยืน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ชุมชนจะเน้นอยู่เสมอ ปลูกด้วยฮัก… คึดฮอดผู้กิน…

Ubonsamakkee (4) Ubonsamakkee (5) Ubonsamakkee (33)

 

4. สวนยางพารา แรลลี่เที่ยวชมป่ายาง และ หิงห้อยยามค่ำคืน

กิจกรรมท่องเที่ยว ที่สร้างความสนุกสนาน โดยนักท่องเที่ยวจะได้นั่งท้ายรถกระบะ พาไปเที่ยวชมในสวนยางพาราของชุมชน เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ได้เรียนรู้การทำสวนยางพาราที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน
นอกจากนี้ ในเวลากลางคืน หากโชคดีก็มีหิงห้อยเรืองแสงนับล้านตัวให้ได้รับชมกัน ในที่แห่งนี้

Ubonsamakkee (32)

 

5. บุญหัวมันใหญ่ ประเพณีสำคัญของบ้านอุบลสามัคคี

เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ของ บ้านอุบลสามัคคี จะปลูกมันสำปะหลัง เพื่อตอบแทนผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาแต่ละปี จึงจัด งานบุญหัวมันใหญ่ นี้ขึ้น ซึ่งจะจัดในช่วงเดือน 2 ของทุกปี สืบทอดมาแล้วมากกว่า 50 ปี โดยมีความเชื่อว่า ปีหน้าจะได้ผลผลิตที่ดีต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีงานประเพณีอื่นๆ ตามฮีต 12 ครอง 14 ของคนอีสาน และ งานเทศกาลของดีอำเภอโนนสุวรรณ ซึ่งจัดประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูผลไม้ของอำเภอโนนสุวรรณ

กิจกรรมฐานเรียนรู้ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านอุบลสามัคคี

ฐานเรียนรู้ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านอุบลสามัคคี มีทั้งหมด 4 จุด ดังนี้

ฐานที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ไม้ยืนต้น และไม้ผล และ ส่วนที่สอง ผักสวนครัว ทุกชนิดผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP มาแล้ว สด กรอบ อร่อย และปลอดภัยทั้งผู้ที่ปลูกและผู้บริโภค ภายใน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน จะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสชีวิตวิถีเกษตร

Ubonsamakkee (28)
ฐานที่ 2 การเลี้ยงไส้เดือน(ดินดิ้นได้) เป็นฐานเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำน้ำเมือกของไส้เดือนไปใช้เป็นส่วนผสมในเตรียมดินเพื่อปลูกผัก โดยไม่ต้องเตรียมแปลงเพาะปลูกให้เหนื่อย โดยทุกท่านจะได้เรียนรู้และทดลองด้วยตัวเอง

และ ยังมีกิจกรรมการผลิตฮอร์โมนไข่ เพื่อนำไปฉีดพ่นให้ผักที่เราปลูกไว้แข็งแรง แถมฮอร์โมนไข่ยังทำให้ผักเรากรอบ เขียว และเจริญเติบโตเร็ว ปลูกด้วยฮัก… คึดฮอดผู้กิน…

ฐานที่ 3 ฐานสาธิตการปลูกทุเรียน และผลิตน้ำหมักชีวภาพ(สวนลุงเล่ห์) เป็นฐานเรียนรู้ที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ด้วยการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการปลูกทุเรียน ที่เป็นผลไม้ที่ปลูกยาก สามารถมาเรียนรู้เทคนิคในการปลูกทุเรียนให้ได้ผลอย่างเต็มที่
และ ชมสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ (น้ำหมักหยวกกล้วย) เพื่อใช้ฉีดพ่นต้นทุเรียน และพืชชนิดอื่นให้เจริญเติบโต นอกจาก ยังมีกิจกรรมสาธิตการแปรรูป กล้วยน้ำแร่ตากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ลองทำ และทานกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำขึ้นเองด้วย

Ubonsamakkee (11) Ubonsamakkee (12)
ฐานที่ 4 ฐานสวนผลไม้แบบผสมผสาน เป็นฐานเรียนรู้ที่ให้ความรู้ในการปลูกผลไม้แบบผสมผสาน หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยจะมีกิจกรรมพานักท่องเที่ยว ชม ชิม ช้อป ที่สวนผลไม้ภายในชุมชน และ ยังมีกิ่งพันธุ์จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาเป็นกันเองอีกด้วย

 

นอนโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชุมชน บ้านอุบลสามัคคี

บ้านอุบลสามัคคี มีที่พักแบบโฮมสเตย์ พร้อม อาหารพื้นถิ่นรสไทยอีสานแท้ ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักก็จะได้สัมผัสวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของคนชาวไทยอีสาน เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนต้องได้รับความประทับใจ

Ubonsamakkee (27) Ubonsamakkee (10)

 

กฎระเบียบการเข้าพักโฮมสเตย์ บ้านอุบลสามัคคี

 • ช่วยกันรักษาความสะอาด
 • ให้เกียรติ และ เก็บความลับซึ่งกันและกัน
 • ห้ามส่งเสียงดังในเวลากลางคืน (ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป)
 • ห้ามเล่นการพนัน
 • ห้ามนำสิ่งเสพติดเข้ามาในที่พัก
 • ควรเก็บของมีค่าไว้ที่ตนเอง
 • ห้ามเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้เมื่อไม่จำเป็น

ชวนชิมเมนูอาหารรสไทยแท้ จาก บ้านอุบลสามัคคี

นอกจาก บ้านอุบลสามัคคี จะมีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์แล้ว ก็ยังมี บริการอาหารรสไทยแท้ สำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกมื้ออาหารได้ตามความต้องการ ทั้ง อาหารเช้า อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น โดยในแต่ละมื้อ ก็จะมีเมนูอาหารไทยแท้สับเปลี่ยน หมุนเวียน ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง อย่างครบถ้วน

เมนูแนะนำ ของ บ้านอุบลสามัคคี

1. แกงขี้เหล็ก เป็นเมนูอาหารที่อร่อยถูกปากคนทุกวัย ทำจากใบขี้เหล็กและไก่บ้าน สรรพคุณของขี้เหล็ก จะช่วยรักษาอาการตัวเหลือง รักษาโรคเบาเหวาน ลดความดันโลหิต และยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยยับยั้งและช่วยในการสลายตัวของเซลล์มะเร็งอีกด้วย

2. เมี่ยงปลาเผา เป็นเมนูที่ทำมาจากปลานิลที่เลี้ยงในแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ เนื้อปลาจึงมีรสหวานกว่าปลาทั่วไป นิยมทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ด และ เครื่องเคียงผักสดนานาชนิด สรรพคุณของปลา คือ มีโอเมก้า 3 สูง ช่วยบำรุงสายตา สมอง และระบบประสาท

3. แกงผักหวานใส่เห็ด (มดแดงตามฤดูกาล) เป็นเมนูจากป่าชุมชนที่ชวนให้ลิ้มลอง ในช่วงฤดูฝนจะมีเห็ดป่า และ ช่วงฤดูแล้ง จะมีไข่มดแดง ถ้าอยากทานเมนูจากไข่มดแดง ขอแนะนำให้มาตามช่วงเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ ก็ยังมีเมนูอาหาร ทั้งของคาว และ ของหวานให้ทานอีกมากมาย เช่น ส้มตำ, ไก่ย่าง, ก้อยหมู, น้ำพริกผัก, กล้วยบวชชี, ข้าวต้มมัด และ ผลไม้ตามฤดูกาล

ตัวอย่างเมนูอาหาร ของ บ้านอุบลสามัคคี

Ubonsamakkee (7) Ubonsamakkee (8) Ubonsamakkee (9)

การแสดงขนบธรรมเนียม ประเพณี ของ บ้านอุบลสามัคคี

1. ระบำผลไม้ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านอุบลสามัคคี เป็นถิ่นผลไม้นานาชนิด คณาจารย์ในโรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี จึงได้ฝึกให้นักเรียนในโรงเรียนได้ทำกิจกรรม ระบำผลไม้ ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชน ผู้ฝึกสอน นางธารารัฎฐ์ ภัคดีธรรมวิทย์

2. รำวงบุรีรัมย์ เป็นการแสดงออกถึงความสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดของชาวบุรีรัมย์ และ ถ่ายทอดเรื่องราวของชาวบุรีรัมย์ในอดีต จวบจนถึงปัจจุบัน

Ubonsamakkee (22) Ubonsamakkee (23)

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านอุบลสามัคคี

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านอุบลสามัคคี เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ และ มีทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมากมาย จึงมีการนำสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้น มาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ดังนี้

 1.  กล้วยตากน้ำแร่พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นกล้วยที่ให้น้ำจากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติใต้ดิน นำมาแปรรูป โดยผ่านขั้นตอนต่างๆ อย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การคัดเลือกกล้วยที่สุกงอม ผ่านกรรมวิธีการตากจากพลังงานแสงอาทิตย์ จนได้กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ หวาน หอม และอร่อย โดยไม่ต้องใส่น้ำตาล
 2. กระติ๊บข้าว เป็นภาชนะสำหรับเก็บข้าวเหนียวสุก เป็นภูมิปัญญาของชาวอีสาน ที่ช่วยให้เก็บข้าวเหนียวไว้รับประทานได้นานมากขึ้น เพราะ สามารถเก็บได้อย่างมิดชิด ไม่มีการสัมผัสกับอากาศภายนอก จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน
 3. ผลิตภัณฑ์เครื่องสาน เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุทำกิจกรรมเครื่องสานต่างๆ เพื่อเสริมรายได้ เช่น ตะกร้า กระจาด กระบุง เครื่องสานสำหรับเป็นของที่ระลึก เป็นต้น
 4. น้ำนมข้าวโพด เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อุดมไปด้วยวิตามิน
 5. ผลไม้ตามฤดูกาล ผลไม้สดๆ จากสวน ปลอดสารเคมี ปลูกด้วยฮัก คิดฮอดผู้กิน
 6. ผักปลอดภัย ผักสด สะอาด ได้มาตรฐาน GAP ปลูกด้วยฮัก คิดฮอดผู้กิน

 

Ubonsamakkee (15) Ubonsamakkee (16) Ubonsamakkee (17) Ubonsamakkee (18) Ubonsamakkee (19) Ubonsamakkee (20)

การเดินทาง สู่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านอุบลสามัคคี

รถโดยสาร จาก กรุงเทพ ออกเดินทางด้วยรถโดยสาร เวลา 06.30 น. ถึง อำเภอหนองกี่ เวลา 11.30 น. ถึง อำเภอนางรอง เวลา 12.00 น.  มีบริการรับส่ง บขส. อำเภอนางรอง และ บขส.อำเภอหนองกี่ ไป – กลับ ท่านละ 100 บาท จำนวน 2 ท่านขึ้นไป (1 ท่าน คิด 200 บาท)

 

ช่องทางการติดต่อ ชุมชนท่องเที่ยวอุบลสามัคคี

โทร : 099 986 8992

Facebook : https://web.facebook.com/ubonsamakkee

 

 


 

การท่องเที่ยวเชิงไฉไล | CHAILAIBACKPACKER

Fanpage : https://www.facebook.com/chailaibackpacker
Instagram : CHAILAIBACKPACKER
Twitter : @chailaibackpack / goo.gl/VIBXC9
E-mail : chailaibackpacker@gmail.com
Website : www.chailaibackpacker.com